Adwokat

Artur Szulc

Odwaga / Rzetelność / Zaangażowanie / Doświadczenie

Prawnik specjalizujący się w sprawach ZUS Artur Szulc

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

+48 606 473 188

poniedziałek 9:00 - 20:00
wtorek - piątek 9:00 - 18:00
sobota 9:00 - 14:00

Blog

Rodzice spacerują z dzieckiem

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – kiedy rodzic może stracić dziecko?

Zapewne żaden z rodziców nie wyobraża sobie sytuacji, w której mógłby stracić swoje ukochane dziecko. Jednakże, w świetle prawa występuje instytucja ograniczenia praw rodzicielskich, a nawet pozbawienia władzy rodzicielskiej. Sprawdź, w jakiej sytuacji jest to możliwe.

Czytaj więcej →
Mężczyzna cieszy się z powodu zatarcia skazania i patrzy z nadzieją w przyszłość

Zatarcie skazania

Skazanie prawomocnym wyrokiem karnym podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego. Czy w każdym przypadku wpis o skazaniu zostanie wykreślony z Krajowego Rejestru Karnego? Czym jest …

Czytaj więcej →
Czy możliwe jest skrócenie wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych? To trudny proces.

Jak można skrócić orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów?

Czy możliwe jest skrócenie wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych? W polskim kodeksie karnym ustawodawca przewidział możliwość skrócenia wykonywania środka …

Czytaj więcej →
Starszy mężczyzna podpisuje akt notarialny darowizny w kancelarii

Odwołanie darowizny – czy i kiedy jest ono możliwe?

Darowizna jest czynnością prawną, która polega na bezpłatnym świadczeniu przez darczyńcę na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Oznacza to, że w drodze darowizny można przenieść właściwie …

Czytaj więcej →
Młotek sędziowski na biurku w kancelarii prawnej

Kara łączna i wyrok łączny

W kodeksie karnym została przewidziana instytucja tzw. wyroku łącznego, która jest stosowana, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy …

Czytaj więcej →
Temida na biurku w kancelarii adwokackiej

Dziedziczenie ustawowe czy testamentowe – które z nich ma pierwszeństwo?

Spadek po zmarłym można nabyć na mocy dziedziczenia ustawowego, który jest uregulowany w kodeksie cywilnym albo można spadek nabyć na mocy testamentu. Często spadkobiercy zadają sobie …

Czytaj więcej →