Adwokat

Artur Szulc

Odwaga / Rzetelność / Zaangażowanie / Doświadczenie

Prawnik specjalizujący się w sprawach ZUS Artur Szulc

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

+48 606 473 188

poniedziałek 9:00 - 20:00
wtorek - piątek 9:00 - 18:00
sobota 9:00 - 14:00
Kancelaria adwokacka
Adwokat Artur Szulc
Częstochowa

Jestem adwokatem wpisanym na listę adwokatów Izby Adwokackiej
w Częstochowie. Prowadzę samodzielną praktykę adwokacką
w Częstochowie od 2021 roku. Specjalizuję się w prawie karnym, rodzinnym oraz w sprawach z zakresu odwołań od decyzji ZUS.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyłem w kancelariach adwokackich w Częstochowie, Katowicach oraz Krakowie, reprezentując Klientów przed sądami w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zapraszam do współpracy
Podpis Adwokata Artura Szulca
Kancelaria adwokacka znajduje się w Częstochowie.

Obszar praktyk

Nasze specjalizacje
oferta

Prawo karne

Świadczę pomoc prawną zarówno w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego – gospodarczego, karnego – skarbowego, jak i w sprawach o wykroczenia, występując zarówno jako obrońca, jak i pełnomocnik pokrzywdzonych przestępstwem. W ramach prowadzonych spraw zajmuję się obroną podejrzanego i oskarżonego w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, reprezentuję osoby pokrzywdzone przestępstwem, oskarżyciela posiłkowego oraz prowadzę sprawy z oskarżenia prywatnego. Świadczę również pomoc prawną na etapie postępowania wykonawczego – w sprawach w przedmiocie odroczenia wykonania kary, przerwy w karze, o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektroczniiznego.

oferta

PRAWO UPADŁOŚCIOWE

Zajmuję się prowadzeniem postępowań upadłościowych zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Świadczę pomoc prawną zarówno dla wierzycieli, jak i dla dłużników (osób, którym grozi niewypłacalność lub stały się już niewypłacalne). Przygotowuję wnioski o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców, wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dokonuję zgłoszeń wierzytelności, reprezentuję Klientów przed Sądem wobec wierzycieli, monitoruję przebieg postępowania upadłościowego.

oferta

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

W sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zajmuje się sprawami dot. roszczeń z umów o pracę (odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę, odszkodowanie, mobbing) oraz sprawach odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczących m. in. emerytury, emerytury w obniżonym wieku emerytalnym, renty, świadczenia rehabilitacyjnego, przeliczenia emerytury, zasiłku oraz podleganiu ubezpieczeniom społecznym. Czytaj więcej.

oferta

Prawo gospodarcze

W ramach prowadzonej przeze mnie praktyki reprezentuję przedsiębiorców na etapie przedsądowym, sądowym oraz w toku prowadzonych negocjacji. Zapewniam kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych poprzez doradztwo prawne, sporządzanie i opiniowanie umów, tworzenie, przekształcanie, łączenie oraz likwidację spółek prawa handlowego i cywilnego, windykację należności oraz analizę prawną roszczeń.

oferta

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Świadczona pomoc prawna obejmuje reprezentację przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi, sporządzanie wniosków, sprzeciwów, odwołań od decyzji organów administracji publicznej oraz skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jak również skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

oferta

Prawo rodzinne

W swojej praktyce adwokackiej podejmuję się prowadzenia spraw z zakresu prawa rodzinnego, m.in. sprawy o rozwód i separację, władzę rodzicielską, kontakty z małoletnimi dziećmi, alimenty, zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa, przysposobienie, ustanowienie opieki i kurateli, podział majątku wspólnego.

oferta

Prawo spadkowe

W zakresie prawa spadkowego świadczę pomoc prawną w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i zniesienie współwłasności, zachowek, stwierdzenie nieważności testamentu oraz sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym spadkodawcy.

oferta

Prawo cywilne

W zakresie prawa cywilnego świadczę pomoc prawną na etapie przedsądowym, jak i sądowym, m.in. w sprawach cywilnych o zapłatę, zniesienie współwłasności, ochronę dóbr osobistych, zasiedzenie, ochronę własności i posiadania, oraz odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Bez wychodzenia z domu dowiedz się, jak rozwiązać swój problem!
Porada online
Rodzice spacerują z dzieckiem

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – kiedy rodzic może stracić dziecko?

Zapewne żaden z rodziców nie wyobraża sobie sytuacji, w której mógłby stracić swoje ukochane dziecko. Jednakże, w świetle prawa...

Mężczyzna cieszy się z powodu zatarcia skazania i patrzy z nadzieją w przyszłość

Zatarcie skazania

Skazanie prawomocnym wyrokiem karnym podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego. Czy w każdym przypadku wpis o skazaniu zostanie wykreślony z Krajowego Rejestru Karnego? Czym...

Szybki

Kontakt