Adwokat

Artur Szulc

Odwaga / Rzetelność / Zaangażowanie / Doświadczenie

Prawnik specjalizujący się w sprawach ZUS Artur Szulc

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

+48 606 473 188

poniedziałek 9:00 - 20:00
wtorek - piątek 9:00 - 18:00
sobota 9:00 - 14:00

Adwokat Artur Szulc – o mnie

Jestem adwokatem wpisanym na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Częstochowie. Prowadzę samodzielną praktykę adwokacką w Częstochowie od 2021 roku. Specjalizuję się w prawie karnym, rodzinnym oraz w sprawach z zakresu odwołań od decyzji ZUS.

W 2016 roku ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, broniąc pracę magisterską pt. „Domniemanie niewinności a media” pod kierunkiem dr hab., prof. UJ Andrzeja Grabowskiego. W latach 2018 – 2020 odbywałem aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie. W 2021 roku zdałem egzamin adwokacki i zostałem wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Częstochowie.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyłem w kancelariach adwokackich w Częstochowie, Katowicach oraz Krakowie, reprezentując Klientów przed sądami w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Wykonując zawód adwokata, kieruję się etyką zawodową oraz troską o każdego, kto zechce powierzyć mi swoją sprawę. We wszystkich powierzonych mi sprawach wykazuję zaangażowanie, sumienność oraz rzetelność.

Pozostaję z Klientami w stałym kontakcie, a nad każdą z powierzonych spraw pracuję osobiście.

Informacje przekazywane przez Państwa mojej Kancelarii są chronione tajemnicą adwokacką. Jako podmiot świadczący usługi prawne posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC).

Biegle władam językiem angielskim.