Adwokat

Artur Szulc

Odwaga / Rzetelność / Zaangażowanie / Doświadczenie

Prawnik specjalizujący się w sprawach ZUS Artur Szulc

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

+48 606 473 188

poniedziałek 9:00 - 20:00
wtorek - piątek 9:00 - 18:00
sobota 9:00 - 14:00

Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności

Czym jest przerwa w karze?

Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności to instytucja przewidziana w Kodeksie karnym wykonawczym, która może zostać zastosowana wobec skazanego. Uzyskanie przerwy w karze pozwala na określony czas opuścić zakład karny. Kto i kiedy może starać się o uzyskanie przerwy w karze? Na jaki czas może zostać udzielona przerwa w karze? Jakie są przesłanki udzielenia przerwy w karze pozbawienia wolności? Jakie są obowiązki skazanego w trakcie trwania przerwy? Czy i kiedy przerwa w karze może zostać odwołana? Do którego sądu składać wniosek o przerwę w karze? Czy wniosek o udzielenie przerwy w karze podlega opłacie?

Jeżeli chcesz poznać odpowiedzi na powyższe pytania, zachęcam do lektury niniejszego artykułu.

Kiedy można starać się o przerwę w karze pozbawienia wolności?

O przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności może się starać każda osoba, wobec której została orzeczona kara pozbawienia wolności i która rozpoczęła już jej odbywanie. Z dobrodziejstwa przerwy w karze może skorzystać skazany prawomocnym wyrokiem, ale także osoba, wobec której kara pozbawienia wolności została orzeczona zastępczo, tj. w sytuacji, w której kara pozbawienia wolności została orzeczona zastępczo za karę grzywny lub karę ograniczenia wolności, na skutek ich niewykonywania.

Kto może starać się o przerwę w karze pozbawienia wolności?

O przerwę w karze może starać się skazany, który rozpoczął już wykonywanie kary pozbawienia wolności. Wniosek o przerwę w karze może złożyć sam skazany lub jego obrońca, a także dyrektor zakładu karnego, w którym skazany odbywa karę pozbawienia wolności.

Jakie są przesłanki udzielenia przerwy w karze pozbawienia wolności?

Sąd penitencjarny ma obowiązek udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub w wypadku innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary do czasu ustania przeszkody.

Natomiast sąd penitencjarny może udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jeżeli przemawiają za tym ważne względy zdrowotne, rodzinne lub osobiste.

Czy od wniosku o udzielenie przerwy w karze należy uiścić opłatę sądową?

Wniosek o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności podlega opłacie sądowej, która aktualnie wynosi 60,00 zł.

Na jaki okres może zostać udzielona skazanemu przerwa w karze?

Przy przerwie orzeczonej obligatoryjnie nie określa się z góry czasu jej trwania. Przerwa w karze udzielona z powodu choroby trwa do czasu ustania przeszkody, która ją wywołała.

Natomiast przerwa orzeczona fakultatywnie może być udzielona kilkukrotnie, jednak łączny czas przerw nie może przekroczyć jednego roku. Jeśli przerwa w karze ma zostać udzielona kobiecie ciężarnej lub osobie skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem, sąd może zarządzić przerwę w karze na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka

Czas trwania każdej z przerw określa sąd, biorąc pod uwagę konkretną sytuację skazanego.

Jakie są obowiązki skazanego w trakcie trwania przerwy w karze?

W trakcie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności skazany może zostać zobowiązany przez sąd do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu, poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływanium terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno – edukacyjnych.

Czy i kiedy przerwa w karze może zostać odwołana?

Przerwa w karze może zostać odwołana. Sąd odwoła udzieloną skazanemu przerwę w odbyciu kary pozbawienia wolności w razie ustania przyczyny, z jakiej sąd udzielił przerwy, gdy skazany nie korzysta z przerwy w celu, w jakim przerwy udzielono, jeżeli skazany rażąco narusza porządek prawny, z powodu niewykonywania przez skazanego nałożonych przez sąd obowiązków.

Adwokat Sprawy Karne Częstochowa

Zachęcam do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Częstochowy, kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie). Świadczę kompleksowe usługi prawne w sprawach karnych, na każdym etapie postępowania: przesłuchanie, postępowanie przygotowawcze, obrona przed sądem, apelacja, kasacja.