Adwokat

Artur Szulc

Odwaga / Rzetelność / Zaangażowanie / Doświadczenie

Prawnik specjalizujący się w sprawach ZUS Artur Szulc

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

+48 606 473 188

poniedziałek 9:00 - 20:00
wtorek - piątek 9:00 - 18:00
sobota 9:00 - 14:00

Jak można skrócić orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów?

Czy możliwe jest skrócenie wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych? W polskim kodeksie karnym ustawodawca przewidział możliwość skrócenia wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu. Celem uzyskania skrócenia wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych należy wystąpić ze stosownym wnioskiem do właściwego Sądu Rejonowego, który wydał wyrok skazujący w pierwszej instancji.

Skrócenie zakazu następuje poprzez wydanie przez Sąd orzeczenia stwierdzającego uznanie środka karnego za wykonany.

Od kiedy liczony jest okres trwania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Okres trwania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jest liczony od dnia rzeczywistego zatrzymania prawa jazdy.

Jakie przesłanki należy spełnić, aby uzyskać skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu?

Sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, uznać go za wykonany, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok.

Istotnym jest, aby w stosunku do skazanego ubiegającego się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego wobec niego prawomocnym wyrokiem Sądu istniała pozytywny prognoza kryminologiczna co do tego, że prowadzenie przez skazanego pojazdu w przyszłości nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Prognoza kryminologiczna jest wykonywana przez Sąd, który ocenia postawę, właściwości i warunki osobiste skazanego oraz jego zachowanie podczas trwania zakazu prowadzenia pojazdów.

Jeżeli natomiast środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów orzeczony został dożywotnio, sąd może uznać go za wykonany, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego i nie zachodzi obawa ponownego popełnienia przestępstwa podobnego do tego, za które orzeczono środek karny, a środek karny był w stosunku do skazanego wykonywany przynajmniej przez 15 lat.

Warunkiem skrócenia takiego zakazu jest przestrzeganie przez skazanego porządku prawnego i brak obawy ponownego popełnienia przestępstwa podobnego do tego, za które orzeczono środek karny.

Kiedy skazany nie ma możliwości ubiegania się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów?

W polskim kodeksie karnym ustawodawca przewidział wyjątki, kiedy to skazany nie ma możliwości ubiegania się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów. Wskazać bowiem należy, iż takiej możliwości nie ma skazany, wobec którego orzeczony został obligatoryjnie środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata w związku z popełnieniem przez niego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub z ucieczką z miejsca wypadku oraz w przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę po spożyciu narkotyków lub pod ich wpływem.

Adwokat ds. spraw karnych w Częstochowie

Serdecznie zachęcam do skontaktowania się ze mną w wybrany przez Państwa sposób. Jestem dostępny zarówno osobiście w mojej kancelarii w Częstochowie, jak i telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na mojej stronie internetowej. Oferuję kompleksowe usługi prawne w obszarze spraw karnych, świadcząc profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Moje usługi obejmują wsparcie w trakcie przesłuchania, udział w postępowaniu przygotowawczym, reprezentację przed sądem, a także złożenie apelacji lub kasacji, jeśli to konieczne.

Adwokat Artur Szulc