Adwokat

Artur Szulc

Odwaga / Rzetelność / Zaangażowanie / Doświadczenie

Prawnik specjalizujący się w sprawach ZUS Artur Szulc

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

+48 606 473 188

poniedziałek 9:00 - 20:00
wtorek - piątek 9:00 - 18:00
sobota 9:00 - 14:00

Kancelaria prowadzi sprawy przeciwko ZUS na etapie postępowania administracyjnego przed oddziałami ZUS, przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi na terenie całej Polski oraz przed Sądem Najwyższym. Z racji usytuowania siedziby Kancelarii, adwokat Artur Szulc najczęściej występuje przed organami ZUS Oddział w Częstochowie oraz przez Sądem Rejonowym i Okręgowym w Częstochowie, jak również przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach.

Jakimi sprawami zajmuje się Kancelaria?

W naszej kancelarii jest prawnik specjalizujący się w sprawach ZUS. Do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, którymi zajmuje się Kancelaria należą w szczególności:

  • prawo do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i wyrównawczego;Widok na biurko prawnika
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń – zwrot nienależnie pobranego zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego,
  • zwrot nienależnie pobranej emerytury lub renty, zwrot nienależnie pobranego świadczenia rehabilitacyjnego;
  • podlegania ubezpieczeniom społecznym – w szczególności pozorna umowa o pracę, fikcyjne prowadzenie działalności gospodarczej, podlegania ubezpieczeniom społecznym przez wspólników spółek osobowych i kapitałowych oraz członków zarządu tychże spółek;
  • emerytury – w szczególności w zakresie zaliczenia do okresu zatrudnienia pracy w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze;
  • renty – renta rodzinna, wypadkowa, z tytułu niezdolności do pracy, renta socjalna;
  • odszkodowania od ZUS za jednorazowy wypadek przy pracy.

Zakres świadczonych usług oraz występowanie prawnika w sprawach przeciwko ZUS

Dysponujemy wiedzą w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz niezbędnym doświadczeniem, które pozwala na niesienie realnej pomocy w uzyskaniu satysfakcjonujących decyzji ubezpieczeniowych. Każda sprawa związana z ZUS jest traktowana przez Kancelarię indywidualnie. Wszyscy nasi klienci mogą liczyć na pełne zaangażowanie w sprawę z naszej strony.

Kancelaria prawna od spraw ZUS zapewnia pełną obsługę prawną w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. W powierzonych sprawach Kancelaria przeprowadza szczegółową analizę stanu faktycznego, dokonuje wykładni przepisów prawa ubezpieczeń społecznych i wydanych na ich podstawie niekorzystnych dla Klientów decyzji ZUS, sporządza odwołania od decyzji ZUS, apelacje od wyroków sądów I instancji, skargi kasacyjne od prawomocnych wyroków sądów II instancji, a także zapewnia prowadzenie przez adwokata spraw zawisłych przez organami ZUS, jak również przed sądami. Kancelaria udziela porad prawnych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, zajmuje się sporządzaniem pism procesowych na potrzeby postępowań sądowych, w tym m.in. redaguje zarzuty do opinii wydanych przez biegłych oraz dokonuje analizy i opiniuje umowy o pracę.

Kiedy warto zwrócić się o pomoc do Kancelarii?

O pomoc prawną do Kancelarii z całą pewnością warto zwrócić się w sytuacji wydania negatywnej decyzji ZUS, kiedy to jesteście Państwo przekonani, że doszło do wadliwej interpretacji i błędnego zastosowania przepisów prawa, a których to właściwa interpretacja i prawidłowe zastosowanie powinno prowadzić do wydania odmiennych decyzji – korzystnych dla Klientów. Na tym etapie prawnik jest w stanie dokonać niezbędnej analizy sprawy, a w szczególności wydanej decyzji i leżących u jej podstaw przepisów prawa.

Do prawnika specjalizującego się w sprawach ZUS warto również zwrócić się o pomoc prawną w razie napotkanych trudności w trwającym już postępowaniu, w którym dotychczas podejmowaliście Państwo samodzielnie działania – np. w sytuacji wydania negatywnej dla Państwa opinii przez powołanego w sprawie przez sąd biegłego, czy też w przypadku wydania niekorzystnego wyroku przez sąd I lub II instancji.

 

Odpowiednim momentem na kontakt z prawnikiem specjalizującym się w sprawach związanych z ZUS jest również etap przed złożeniem stosownego wniosku do ZUS, który pozwoli na przeanalizowanie Państwa sytuacji, wskazanie podstawy prawnej oraz odnalezienie najlepszych argumentów w sprawie, a także pozwoli na zaplanowanie kolejnych działań i pozwoli oszacować szanse powodzenia sprawy.